Контакти

Адрес - гр. София, кв. Лозенец, ПК 1164
Офис 1 - ул. Малуша N 10, тел. 02 963 2554
Офис 2 - ул. Добри Войников N 29, тел./ факс 02 866 5385

E-mail – mdclozenec@abv.bg

Работно време на центъра: всеки делничен ден от 8 до 18 ч.

Работно време на лабораторията: всеки делничен ден от 8 до 11 ч.

За посещение при ОПЛ или специалист е желателно предварително записване на час.


View Larger Map

Patients and Visitors